Certificaten

MPS-GAP

Rozenkweker SK Roses is in het bezit van het MPS-GAP. certificaat. Het MPS-GAP certificaat is gebaseerd op en officieel gebenchmarkt met het bekende GLOBAL G.A.P. certificaat van supermarktorganisaties in Europa. Het gehele productieproces is veilig, duurzaam en traceerbaar. Wij houden iedere dag bij hoeveel gewasbeschermingsmiddelen er worden gebruikt, wanneer apparatuur een onderhoudsbeurt heeft gehad en op welke manier wij met de teelt omgaan. Hierdoor kunnen wij georganiseerd te werk gaan en alles binnen ons bedrijf staat dan ook in het teken van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

MPS-A

MPS-ABC is het certificaat dat de milieuscore van een bedrijf aangeeft. Door het registreren van de verbruiken op het gebied van water, energie, afval, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen wordt gemeten hoe duurzaam een bedrijf produceert. Per thema zijn er punten te behalen. Op basis van het totale aantal punten krijgt een bedrijf de MPS-kwalificatie: A+, A, B of C, waarbij A+ het hoogst haalbare is. Elk jaar worden deze eisen opnieuw aangescherpt. Dit vormt voor productiebedrijven een stimulans om de bedrijfsvorming steeds verder te verduurzamen.

Contactformulier