SK Roses

SK Roses kweekt kwaliteit snijrozen op meerdere teeltlocaties in het Westland

Onze rozenkwekerij streeft naar de allerhoogste kwaliteit Avalanche+ in Nederland. Wij zijn een erkend familiebedrijf en hebben al drie generaties lang ervaring in de glastuinbouw. Marc, Bas en Tom Koene zijn de leidinggevende krachten achter de door Sjaak Koene opgerichte rozenkwekerij. Shelly Koene is het gezicht achter het beeldmerk van SK Roses.

SK Roses staat voor duurzaam ondernemen

Binnen het productieproces wordt elke stap gecontroleerd om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord en willen ons steentje bijdragen aan het behoud van het milieu door middel van de volgende aspecten:

  • Er wordt geïntegreerde bestrijding toegepast. Dat wil zeggen dat er zoveel mogelijk biologisch wordt geteeld. Het bestrijden van ziektes en plagen door chemische middelen wordt bij ons tot een minimum beperkt. In plaats hiervan worden natuurlijke vijanden ingezet om een plaag te verdrijven.
  • Water wordt op verschillende manieren hergebruikt. Zo wordt regenwater dat op de kas valt opgevangen en vervolgens opgeslagen in grote silo’s. Ook wordt het voedingswater voor de rozen na gebruik vrijgemaakt van alle bacteriën en opnieuw meegegeven. Ons watergeefsysteem laat water op alle mogelijke manieren circuleren en is daarom een gesloten systeem.
  • SK Roses wekt haar eigen energie op door middel van een warmtekrachtkoppeling. Deze WKK-installatie zet gas om in warmte en elektriciteit. De warmte wordt gebruikt om de temperatuur in de kas op peil te houden, de elektriciteit wordt benut door de assimilatiebelichting.
  • De lichtuitstoot wordt gereduceerd door middel van een gesloten schermdoekinstallatie.
  • Afval wordt milieubewust gescheiden.

Modern en flexibel familiebedrijf

Innovatie en kwaliteit zijn de belangrijkste pijlers van de onderneming.