De Perfecte Roos

Rozenkweker Marc Koene is lid van commissie Roos van LTO Glaskracht Nederland. Commissie Roos richt zich op knelpunten in de Nederlandse rozenteelt. Energie, plantgezondheid en water zijn de belangrijkste onderzoeksonderwerpen van deze commissie. Nieuwe technieken en (biologische) middelen om ziekten en plagen in de hand te houden, krijgen ook veel aandacht. Nieuwe rozenteeltmethodes om energie te besparen en de ziektedruk laag te houden, worden ook onderzocht. Met het oog op de toekomst is emissiebeperking en het realiseren van schoon oppervlaktewater zeer belangrijk voor de rozenteelt.

SK Roses draagt bij aan onderzoek op het gericht inzetten van belichting en de bestrijding van meeldauw. Voor het bestrijden van trips bij rozen wordt onderzoek gedaan naar een weerbaarder rozengewas, inzet van biologische vijanden en vangen van volwassen tripsen. Biologische bestrijding van wol- en schildluis is een ander belangrijk onderzoek door het mogelijke totaalverbod van chemische bestrijding met neonicotinoïden.

Terug naar overzicht